Phí sử dụng Vregi Lite và các chi phí khác

* Chi phí này không bao gồm phần cứng (Khách hàng cần tự chuẩn bị phần cứng).
(* Số tiền bên dưới chưa bao gồm thuế VAT)

STT Vregi Lite Gói sản phẩm Chi phí phần mềm hàng tháng Phí bảo trì hàng tháng Tổng chi phí
(VND)
Áp dụng
Phí sử dụng phần mềm

1

Phí sử dụng phần mềm Vregi POS (+ MASTER)

Gói tiêu chuẩn
(hợp đồng 1 năm)

200,000

-

2,200,000

Phần mềm bao gồm phí sử dụng trong vòng 1 năm tính từ năm đầu sử dụng, phát sinh từ tháng tiếp theo của tháng ký hợp đồng (thực tính chi phí của 11 tháng)
Thời hạn hợp đồng là đến hết tháng trước của tháng bắt đầu ký hợp đồng ở năm tiếp theo.
(VD: Thời gian bắt đầu hợp đồng là tháng 03/2021 thì thời gian kết thúc hợp đồng là tháng 02/2022)

2

Phí sử dụng phần mềm Vregi POS (+ MASTER)

Gói tiêu chuẩn
(hợp đồng 2 năm)

200,000

-

4,140,000

Hợp đồng ký 2 năm sẽ được chiết khấu 10%, Cộng thêm tháng đầu tiên không tính phí.

3

Phí sử dụng phần mềm Vregi POS (+ MASTER)

Gói tiêu chuẩn
(hợp đồng 3 năm))

200,000

-

5,600,000

Hợp đồng ký 3 năm sẽ được chiết khấu 20%,Cộng thêm tháng đầu tiên không tính phí.

4

Chi phí sử dụng phần mềm cho thiết bị gọi món cầm tay (HTT)
(Chưa bao gồm phí cài đặt)

Trên 1 máy
(hợp đồng 1 năm)

50,000

-

550,000

Phần mềm bao gồm phí sử dụng trong vòng 1 năm tính từ năm đầu sử dụng, phát sinh từ tháng tiếp theo của tháng ký hợp đồng (thực tính chi phí của 11 tháng)
* Từ 2 thiết bị trở lên sẽ tính phí sử dụng hàng tháng là 100,000 VNĐ
* Phí cài đặt sẽ phát sinh khi sử dụng từ 10 máy trở lên (200,000 VNĐ)

Chi phí triển khai hệ thống

5

Đăng ký dữ liệu lần đầu (đăng ký MASTER)

1 lần

- -

2,500,000

Đăng ký dữ liệu cần thiết cho việc sử dụng POS (thông tin cửa hàng, thông tin menu…)
* Tên cửa hàng, đơn giá, tùy chọn, ảnh menu… do khách hàng chuẩn bị và cung cấp.

6

Cài đặt, lắp đặt tại cửa hàng; xác nhận hoạt động hệ thống

1 lần, 1 cửa hàng

- -

2,500,000

Mỗi 1 nhà hàng sẽ cài đặt 1 máy POS. Tuy nhiên, việc cài đặt sẽ không bao gồm những công việc dưới đây.
- Cài đặt, lắp đặt các thiết bị thu phát tín hiệu (router, thiết bị phát wifi)
- Lắp đặt hệ thống mạng LAN (thi công, đi dây), kiểm tra hoạt động hệ thống mạng.
- Cài đặt, kết nối, đăng ký với nhà cung cấp mạng internet
- Thi công điện
* Trường hợp hệ thống không thể hoạt động bình thường do lỗi liên quan đến kết nối, khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để được giải quyết. Trường hợp cần thiết phải kiểm tra kết nối hệ thống vào 1 ngày khác thì sẽ phát sinh thêm chi phí, chi phí này sẽ tính bằng 1/2 chi phí cài đặt.

7

(Tùy chọn)
Đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống
* Chi phí đi lại 2 chiều đến cửa hàng sẽ được tính theo chi phí thực tế (Giới hạn trong phạm vi nội thành Hà Nội)

1 lần
(khoảng 5 tiếng)

- -

2,500,000

Hướng dẫn thao tác cơ bản theo tài liệu hướng dẫn, hướng dẫn cách đăng ký dữ liệu…

Phí bảo trì

8

(Tùy chọn)
Phí bảo trì phần mềm POS (năm đầu tiên)

Bảo trì (gói tiêu chuẩn)

-

120,000

1,320,0000

Thanh toán chi phí 1 năm vào tháng kế tiếp của tháng triển khai hệ thống. Không tính phí của tháng triển khai; chỉ tính phí từ tháng thứ 2 trở đi (thực thu chi phí của 11 tháng)

9

(Tùy chọn)
Phí bảo trì phần mềm POS (từ năm thứ 2 trở đi)

Bảo trì (gói tiêu chuẩn từ năm thứ 2 trở đi)

-

120,000

1,440,000

Từ năm thứ 2 trở đi sẽ ký hợp đồng theo từng năm một

10

(Tùy chọn)
Phí bảo trì phần mềm HTT (năm đầu tiên)

Bảo trì (gói tiêu chuẩn)

-

40,000

440,000

Thanh toán chi phí 1 năm vào tháng kế tiếp của tháng triển khai hệ thống. Không tính phí của tháng triển khai, chỉ tính phí từ tháng thứ 2 trở đi (thực thu chi phí của 11 tháng.
Từ năm thứ hai trở đi sẽ ký hợp đồng theo từng năm một.)

Chú ý liên quan đến phí sử dụng Vregi Lite